ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนดัดดรุณี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมนุมที่ไม่เปิดรับสมัครในระบบออนไลน์
รายชื่อกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2563 ที่ไม่เปิดรับสมัครในระบบออนไลน์
นักเรียนที่สนใจจะสมัครชุมนุมตามด้านล่างนี้ให้ไปติดต่อครูที่ปรึกษาชุมนุมด้วยตัวเอง
ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 ก.ค. 2563
- ดนตรีไทย
- นาฏศิลป์ไทย
- ดนตรี
- ขับร้องประสานเสียง
- ศิลป์สร้างสรรค์
- อย.น้อย
- โครงงานวิทยาศาสตร์
- ห้องเรียนเคมีดาว
- ก้าวทันวิทยาศาสตร์
- เกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์
- GSP
- คิดเลขเร็ว
- อยู่ดีมีสุข
- ส่งเสริมกีฬาฟุตซอล
- ลูกดัดวัยใส ใส่ใจเรื่องสุขภาพ
- การใช้ห้องสมุด
- เพื่อนผู้ให้คำปรึกษา (Youth Counselor : YC)
- จิตอาสา
- อาสายุวกาชาด
- เนตรนารีกองร้อยพิเศษ
- ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
- ชมรม TO BE NUMBER ONE DDN โรงเรียนดัดดรุณี
- สภานักเรียน

ผู้ประกาศ : นางสาวมานิตา ล่ามกิจจา วันที่ : 10-07-2020 07:14:02

NEWS

DDN School

ลงชื่อเข้าใช้งาน