ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนดัดดรุณี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมนุมที่ต้องสมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุมโดยตรง
รายชื่อชุมนุมที่ต้องสมัครกับครูที่ปรึกษาชุมนุมโดยตรง มีรายชื่อดังต่อไปนี้
- ร้านหมอภาษาออนไลน์- อ่านทำนองเสนาะ
- กวีเยาวชน- พินิจวรรณคดีไทย
- โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น- คลินิกคณิตศาสตร์
- ส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์- โครงงานวิทยาศาสตร์
- นักดาราศาสตร์- เคมีดาว
- สวนพฤกษศาสตร์- นักบินน้อย
- Science show ม.ต้น- โสตทัศนศึกษา
- สร้างสรรค์ศิลป์- วงโยธวาทิต
- ขับร้องประสานเสียง- นาฏศิลป์ไทย
- ดนตรีไทย- นวัตกรรมสร้างอาชีพ
- crossword- English Speech
- ภาษาจีนเพื่อการแข่งขัน- ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
- JLPT เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น- English for TCAS
- สภานักเรียน- ชมรม TO BE NUMBER ONE DDN โรงเรียนดัดดรุณี
- อาสายุวกาชาด- เพื่อนผู้ให้คำปรึกษา(YC:Youth Couselor)
โดยนักเรียนสามารถได้ที่ครูที่ปรึกษาแต่ละชุมนุม

ผู้ประกาศ : นางสาวมานิตา ล่ามกิจจา วันที่ : 17-05-2023 23:17:06

NEWS

DDN School

ลงชื่อเข้าใช้งาน